Nieuw advies corona-maatregelen

Afgelopen vrijdag 10 maart heeft de ministerraad een besluit genomen over de laatste nog geldende corona-adviezen, op basis van het OMT- en MIT-advies. De specifieke corona-adviezen worden vervangen door meer algemene adviezen voor het beperken van verspreiding van luchtwegvirussen:
• Blijf thuis wanneer je ziek bent.
• Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.
• Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen, ook als je geen klachten hebt en zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes

De adviezen om bij klachten een corona-zelftest te doen en om bij een positieve test in isolatie te gaan vervallen.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de website van de Rijksoverheid.

Vertrek rector Paul Metzemaekers

Rector Paul Metzemaekers beëindigt nog dit kalenderjaar zijn werkzaamheden voor OMO Scholengroep Helmond. Om continuïteit te waarborgen en om ruimte te bieden om naar opvolging om te zien, blijft hij aan tot aan de herfstvakantie in oktober 2022.

Paul Metzemaekers (65) startte in Helmond op 1 augustus 2019. De jaren onder zijn leiding stonden onder meer in het teken van het voortdurend anticiperen op de pandemie en op meer structuur in de organisatie, met bijvoorbeeld een eigen directeur voor iedere deelschool. Het Dr. Knippenbergcollege betrok een nieuwe school op Campus De Braak, Praktijkschool Helmond treft voorbereidingen daartoe. Vakcollege Helmond heeft in de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt in kwaliteit, rust, structuur en welbevinden. Daarnaast stond hij ten slotte aan de wieg van het schoolplan 2022-2026, met ambities als een waarderend perspectief, aansprekende werkvormen en een toetsbeleid dat past bij deze tijd, met meer ruimte voor omzien naar elkaar en met een groei van verbindingen binnen de geledingen en in de naaste omgeving: ‘Je leeft niet alleen en je gaat ook niet naar school om alleen het beste voor jezelf te ontvangen en het beste uit jezelf te halen. Wij streven ook naar het beste voor elkaar.’

Dankbaar
“Aan mijn besluit liggen persoonlijke afwegingen ten grondslag. Ik vond het beslist niet makkelijk deze keuze te maken, temeer omdat OMO Scholengroep Helmond een bijzonder fijne plek is om te werken. Ik ben 17 jaar rector geweest bij Ons Middelbaar Onderwijs en heb genoten van een mooie, dynamische tijd met een interessante diversiteit aan scholen, medewerkers en leerlingen. Ik kijk in dankbaarheid terug en vol verwachting vooruit.”

Een leven lang onderwijs
Paul Metzemaekers startte zijn onderwijsloopbaan in 1982 als docent Frans en docent economie op scholen in Cuijk, Venlo, Curaçao, Den Bosch en Grave. In 1996 werd hij adjunct sectordirecteur Tweede Fase van de vestiging Grave van het Merletcollege, later was hij directeur van Scholengroep Over- en Midden Betuwe, locatie Bemmel, rector van het Maaslandcollege in Oss en rector van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill.

foto: bij de sleuteloverdracht van het nieuwe Dr. Knippenbergcollege, april 2021

De noodzaak van Campus de Braak

Een nieuwe video van onze scholengroep, waarin medewerkers en leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege en Praktijkschool Helmond duidelijk maken hoe we staan te springen om nieuwe huisvesting op de kansrijke campus.

 

Overeenstemming Campus De Braak, onze nieuwe school!

Vanmorgen bracht de gemeente het nieuws naar buiten: er is overeenstemming bereikt onder alle partners van Campus De Braak over de multifunctionele sportaccommodatie. Het persbericht van de gemeente is te vinden onder de nieuwe visuals van de architect. In dit prachtige complex komt onze nieuwe school; de verhuizing zal plaatsvinden in 2024.

In dit complex komt niet alleen onze school, maar ook Helmond Sport, de amateurclub SV De Braak en enkele andere partijen, maar ook alle sportfaciliteiten van het Dr. Knippenbergcollege. Hoe mooie is het, dat onze leerlingen straks leren en groeien in deze inspirerende omgeving!

Het oorspronkelijke plan is aangepast en nu naar ieders tevredenheid. Wij zijn blij dat we de ambitie hebben kunnen vasthouden, met dit mooie resultaat. Onze leerlingen en personeelsleden verdienen het! Het woord is nu nog aan de gemeenteraad.

Onder de visuals van de architect het persbericht van de gemeente Helmond.

Persbericht: Campus De Braak een stap dichterbij 

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het sterk verouderde sportpark De Braak, samen met partners in de stad, om te bouwen tot Sport en Beleefcampus De Braak. Met deze campus willen zij de stad Helmond – en in het bijzonder de drie aangrenzende wijken – een sociale en sportieve impuls geven. Een campus die groei mogelijk maakt: in persoonlijke ontwikkeling, in een gezonde leefstijl, in het samen doen en in het elkaar ontmoeten. De nieuw te bouwen multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding. De verwezenlijking van deze droom dreigde eerder dit jaar vroegtijdig stuk te lopen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college vervolgens een ultieme poging gedaan om de realisatie van de MFSA vlot te trekken en te komen tot nieuwe afspraken met alle betrokken partijen, inclusief Helmond Sport, zodat alsnog de Sport en Beleefcampus mét alle partners nog binnen handbereik zou komen. Onder leiding van de onafhankelijk procesbegeleider, de heer Van Merrienboer, zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd om te bezien of de verschillen van inzicht tussen partijen overbrugd konden worden en het project met alle partners door kon gaan.

Wij zijn enorm blij en trots dat het gelukt is om met alle partners tot een gedragen oplossing te komen. Het voorliggende ontwerp vormt een gedragen en stevig fundament voor het verwezenlijken van onze droom. Alle partners zijn enthousiast over het ontwerp – dat in veel opzichten zelfs beter is dan het vorige ontwerp. De overeenstemming die nu gevonden is, draagt wel een prijs: alle partijen hebben offers moeten brengen; in ambities, in de uitvoering van hun programma, in financiële of in andere zin. De aanvullende afspraken met Helmond Sport zorgen ervoor dat Helmond Sport een duurzame partner in de exploitatie van de MFSA is en blijft.

De nieuw te bouwen MFSA met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding en komt hiermee weer een stap dichterbij. De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het voorstel om hier een besluit over te nemen.