Cyan Maas (17) in de race voor Praktijkwerkstukprijs

Het personeel van Praktijkschool Helmond en alle leerlingen van fase 5 zijn trots op Cyan Maas (17), die donderdagmiddag de felbegeerde Praktijkwerkstukprijs kan winnen in Tilburg. Een jury boog zich over enorm veel inzendingen uit de hele provincie en het werk van Cyan hoort bij de beste van vijf van dit schooljaar. Naast de eer wacht er een vette geldprijs.

De leerlingen van fase 5 hebben hard gewerkt in de lessen van cultuurdocent Marlon Tielemans. Niet alleen aan hun eigen werkstuk, er is ook veel samengewerkt. Hoe kun je klasgenoten adviseren en stimuleren? “Ik was zo trots, dat ik maar liefst acht werkstukken heb ingestuurd”, vertelt leraar Marlon. “Het werk van Cyan werd kennelijk ook door de professionals van de jury gewaardeerd. Ik heb de leerlingen laten nadenken over de combinatie hobby en kunst. Iemand maakte een hangplek op schaal na, de metalen driedimensionale muzieksleutel is ook prachtig. Cyan schrijft al jaren gedichten. Wat zwaarmoedig, maar vaak wel met een kwinkslag. Het is erg knap hoe deze leerlingen heel open durven te zijn over hun gevoelens. Hoe diepzinnig ze soms zijn en emoties op heel volwassen wijze kunnen verwoorden.”

Mooie prijzen
Cyan bundelde de gedichten in een leuk vormgegeven boek, met de nodige hulp van klasgenoot Lisa van Dalen. Die laatste gaat de prijsuitreiking bijwonen met haar moeder, mentor Diety van der Heijden en Marlon Tielemans. “Cyan kan er om gezondheidsredenen helaas niet bij zijn”, zegt Lisa. “Ik ben niet zo zenuwachtig voor donderdagmiddag. Ik laat het wel op me afkomen. Als de winnaar bekend is, ga ik meteen Cyan bellen. We kunnen duizend euro winnen! Wat we ermee gaan doen weet ik nog niet. Hoe dan ook gaan we ijsjes uitdelen in de klas.” Voor de nummers 2 en 3 is er 500 euro beschikbaar, de nummers 4 en 5 gaan met 200 euro naar huis. Met dat ijsje gaat het dus wel goedkomen.

Voorlopig ontwerp Campus de Braak

Steeds meer wordt duidelijk hoe het er allemaal uit komt te zien, onze nieuwe plek op Sport- en beleefcampus De Braak. Onze school krijgt een plek binnen de multifunctionele sportaccommodatie (het stadion) maar ook over de prachtige omgeving kunnen we inmiddels meer vertellen. Onder de tekst vind je hele mooie afbeeldingen! 

Hieronder het persbericht van 5 februari 2020.

Voorlopig Ontwerp Sport- en beleefcampus De Braak

Begin februari is het Voorlopig Ontwerp voor Sport- en beleefcampus De Braak in Helmond gepresenteerd aan de Adviescommissie. Het team van architecten, bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD, gaf een toelichting op het ontwerp waarin de multifunctionele sportaccommodatie en het omliggende park in elkaar opgaan tot een herkenbaar, groen icoon. Het Voorlopig Ontwerp is een verdere uitwerking van de ontwerpvisie waarmee het architectenteam in juni 2019 de opdracht voor het ontwerpen van Campus De Braak verwierf.In het ontwerp van de multifunctionele sportaccommodatie is heel goed nagedacht over multifunctionaliteit. Aan de beide lange zijden van het complex zijn verschillende functies geclusterd. Aan de westzijde de Praktijkschool Helmond, de ruimtes en hoofdtribune van Helmond Sport en JvdI De Fysioclub. En aan de oostzijde de NOC*NSF sporthal en amateurvoetbalaccommodatie voor SV De Braak (Mulo en Helmondia). Deze combinaties van functies versterken elkaar en maken optimaal gebruik van elkaars ruimte.

Krachtig visueel geheel
Ondanks de verschillende gebruikers met ieder hun eigen identiteit, straalt het gebouw een krachtige visuele eenheid uit. Dit wordt versterkt door de metallic-witte gevelband waarmee het complex rondom is omwikkeld. De gevelband volgt het landschap en maakt het tot een dynamisch geheel. Zowel de gevelband als het landschap openen zich op strategische plekken voor de entrees naar de gebouwdelen en het stadion. Daartussen is ruimte voor veel glas waardoor er veel interactie is tussen binnen en buiten. In de avonduren krijgt de gevel een extra dimensie door de toepassing van geïntegreerde verlichting.

Sport en recreatie in glooiend park
Rondom de multifunctionele sportaccommodatie komt veel groen. Niet alleen om te zorgen voor een aantrekkelijke omgeving, maar ook in het kader van klimaatbestendigheid en bestrijding van hittestress. Het gebouw is geïntegreerd in een glooiend landschap met verhogingen, maar ook met verdiepingen voor de wateropvang.

Het gebouw wordt omringd door een centrale rondgang die alle entrees en toegangen met elkaar én de omliggende wijken verbindt. Deze rondgang biedt onder andere een running track en een gedeeld pad voor fietsers en voetgangers met daarlangs bankjes. Op de vier hoekpunten van het gebouw komen speciale verblijfsplekken die ieder een verschillende invulling krijgen. Aan de noord- en oostzijde van het gebouw is sprake van een levendig deel met ruimte voor intensieve sporten. De andere zijden bieden meer ruimte voor rust en ontspanning. Naast de running track en voetbalvelden is in het ontwerp ruimte voor diverse beweeg- en sportactiviteiten gereserveerd.

Innovatie
Het brede aanbod maakt het mogelijk om Campus De Braak uit te laten groeien tot een levendige ontmoetings- en recreatieplek. Niet alleen voor de bewoners van de omliggende wijken en Helmond, maar ook voor de regio. De subsidie van €850.000 die het project onlangs ontving vanuit de Brainport Regiodeal, zal daaraan bijdragen. Het biedt mogelijkheden voor toevoeging van innovatieve sport- en spelelementen en technologie voor slim gebruik van data.

Definitief Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp wordt in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De architecten zullen in nauwe samenwerking met gemeente Helmond, OMO Scholengroep Helmond (waar onze school deel van uitmaakt) en de andere partners, het Voorlopig Ontwerp uitwerken tot een Definitief Ontwerp.

Kijk voor alle informatie en ontwikkelingen op www.campusdebraak.nl.

Paul Metzemaekers benoemd tot rector OMO Scholengroep Helmond

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft Paul Metzemaekers benoemd tot rector van OMO Scholengroep Helmond. Op dit moment is hij rector van het Merletcollege in Cuijk, Grave en Mill. Paul start zijn nieuwe functie op 1 augustus 2019. Hij volgt Hans Schapenk op die sinds 1 januari 2019 bestuurder is van de Scholengroep Rijk van Nijmegen.

Paul Metzemaekers startte zijn onderwijsloopbaan in 1982. Eerst als docent Frans en een jaar later ook als docent economie op scholen in Cuijk, Venlo, Curaçao, Den Bosch en Grave. In 1996 werd hij adjunct sectordirecteur Tweede Fase van de vestiging Grave van het Merletcollege. Van 2001 tot oktober 2005 was hij directeur van Scholengroep Over- en Midden Betuwe, locatie Bemmel en daarna rector van het Maaslandcollege in Oss tot februari 2011 waarna hij tot rector van het Merletcollege werd benoemd.

Na zijn kandidaatsexamen in de Franse taal- en letterkunde studeerde Paul Metzemaekers af in de vrije studierichting Letteren hoofdvak Fonetiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast zijn lesbevoegdheid Frans behaalde hij zijn lesbevoegdheden voor de economische vakken. Tijdens zijn werk heeft hij verschillende opleidingen en cursussen gevolgd op het gebied van managementvaardigheden voor schoolleiders.

Paul Metzemaekers is 62 jaar, geboren in Almelo. Hij is gehuwd, heeft vier kinderen en woont in Angeren.

Foto: Cuijk Doet!

Leerlingen Praktijkschool Helmond exposeren in bibliotheek

Op 11 april start er een bijzondere expositie in de bibliotheek op de Watermolenwal in Helmond. Leerlingen van de Praktijkschool Helmond tonen acht weken lang hun werk. Ze hebben abstracte en kubistische kunstwerken gemaakt. Dit is een beeldenreeks bestaande uit een 2D en 3D werk, afgeleid van een beroemd kunstwerk. Het gaat om 14 leerlingen van klas 5, zij hebben hier zes maanden aan gewerkt en willen dit graag laten zien! Met deze tentoonstelling sluiten zij het vak Culturele Vorming dan ook groots af.

De opening van de expositie is op a.s. donderdag 11 april van 15:30 tot 17:00 uur; het officiële moment is rond 16:00 uur. Iedereen is welkom om deze opening bij te wonen; entree is gratis en er worden drankjes geserveerd. De werken zijn vervolgens te zien tot en met 28 juni.

Nieuw: Heftruckonderwijs op Praktijkschool Helmond

Drie medewerkers van de Praktijkschool Helmond en twee medewerkers van het ROC ter AA hebben de afgelopen maanden een cursus gedaan waarmee ze vanaf nu heftruckonderwijs mogen geven aan hun leerlingen. Donderdag 31 januari kregen ze hun diploma, na de laatste training. Na deze dag mag de school uit naam van Logistiek Training Centrum Helmond leerlingen gaan certificeren, die daarmee een betere positie gaan krijgen op de arbeidsmarkt. Aan logistiek werk is veel behoefte, in de magazijnen van onze regio.

De basis van drie machines
Leerlingen leren straks drie machines te gebruiken: de heftruck, de elektrische stapelaar en de elektrische pallet truck (EPT). Onderwijsmanager Joost Jacobs: “Het is voor onze leerlingen ongelofelijk belangrijk om nu al dit soort vaardigheden te leren en met een dergelijk certificaat worden de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt vergroot’’. De training met de Elektrische stapelaar vindt plaats op de Praktijkschool. Voor de training met de heftruck zoeken de scholen de samenwerking met de gemeente en bedrijven. Zo geeft Senzer, waar ook de docenten getraind zijn, de mogelijkheid om ook leerlingen te trainen.

Over Praktijkschool Helmond
De Praktijkschool Helmond is een school voor voortgezet onderwijs, voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 19 jaar. De jongeren op onze school zijn aangewezen op een speciale benadering, waarbij extra begeleiding centraal staat. Jacobs: “Onze school biedt aan deze jongeren gerichte mogelijkheden om te groeien op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Het doel van onze school is de leerlingen voorbereiden op het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de samenleving. Ons streven is om voor iedere leerling een passende plek te vinden bij het verlaten van onze school. De mogelijkheden van de leerling staan daarbij centraal. Dat we nu heftruckonderwijs kunnen aanbieden, past precies binnen dat streven.”