Skip to content

Financiën en verzekeringen

Financiën en verzekeringen

Zoeken

Hieronder informatie over kosten waarmee u te maken krijgt en de (vrijwillige) ouderbijdrage. Ook leest u welke mogelijkheden er zijn voor een financiële tegemoetkoming.

Wilt u meer weten over verzekeringen en schade? Klik dan hier.

Kosten voor schoolboeken

De kosten voor de schoolboeken worden door de overheid rechtstreeks vergoed aan de school. Er hoeft door jouw ouder(s)/verzorger(s) geen boekengeld betaald te worden. Wel ontvang je een lijst met schoolbenodigdheden. Deze dien je wel zelf aan te schaffen

Ouderbijdrage

Op onze scholen vragen we ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van € 26,00, waarmee we buitenlesactiviteiten bekostigen. Het gaat om een vrijwillige bijdrage en de activiteiten kennen veelal een educatief belang; denk aan introductiedagen, sportdagen en excursies. Deelname hieraan is echter niet verplicht. In onze schoolgids een overzicht van de activiteiten per deelschool.

Onze scholen streven naar internationale meerdaagse excursies waarbij de kosten maximaal € 375,00 bedragen.

Een ouderbijdrage is nooit verplicht. Het niet betalen van de ouderbijdrage mag geen reden zijn voor uitsluiting van activiteiten die onder verantwoordelijkheid van onze scholen worden georganiseerd. Voor de ouders die niet willen betalen, komen de kosten voor rekening van OMO Scholengroep Helmond. Als dit te vaak voorkomt, zijn wij genoodzaakt het aanbod van activiteiten, reizen en excursies te verschralen. 

Financiële tegemoetkoming

Er zijn ouder(s)/verzorger(s) die hun kinderen niet mee kunnen laten doen met bijvoorbeeld sport, muziek- of dansles of een hobbyclub. De kosten voor school (bijvoorbeeld voor schoolreizen, excursies of materialen) zijn voor sommige ouder(s)/verzorger(s) niet op te brengen. In veel gevallen kunnen gezinnen een aanvraag bij de gemeente doen voor bijzondere bijstands- of ondersteuningsregelingen.

Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden. Zij kunnen u vertellen of en voor welke tegemoetkoming u in aanmerking komt. Zo is in de gemeenten Helmond, Mierlo, Nuenen en Laarbeek de Stichting Leergeld actief: www.leergeld.nl.

Solidariteitsfonds

Als school constateren wij steeds vaker dat de leerlingen niet kunnen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, excursies, reizen of extra projecten. Deelname aan deze activiteiten stimuleert de leerlingen echter wel zich ten volle te ontplooien en hun kansen te vergroten op succes in hun vervolgstudie en maatschappij. Daarbij mag de financiële thuissituatie geen belemmering zijn. Ouder(s)/verzorger(s) in deze situatie kunnen hiervoor een beroep doen op financiële steun vanuit Stichting Leergeld.

Ook OMO Scholengroep Helmond vindt dat zij haar verantwoordelijkheid voor deze situaties moet nemen en heeft daarom besloten een solidariteitsfonds op te richten, zodat alle leerlingen de kans krijgen om aan alle activiteiten deel te nemen.

Voor wie is het solidariteitsfonds bedoeld?
Voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen (tot en met 18 jaar) die op het Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus College, Vakcollege Helmond en de Praktijkschool zijn ingeschreven. Het is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die niet de financiële middelen hebben voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten. De financiële toetsing wordt in verband met de privacy gedaan door Stichting Leergeld.

Hoe werkt het solidariteitsfonds?
Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de financiële administratie, mevrouw A. Cox, van de school.
Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met Stichting Leergeld voor de financiële toetsing. Zij beoordelen of de leerlingen in aanmerking komen voor financiële steun vanuit Stichting Leergeld en brengt een advies uit aan de school. Bij een negatief advies vergoedt het solidariteitsfonds alleen in uitzonderlijke situaties de (gedeeltelijke) kosten.

Een betalingsafspraak voor de eigen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) behoort tot de mogelijkheden.

Sponsoring

Soms krijgt onze school middelen via sponsoring. Daarvoor geldt een aantal richtlijnen. Deze richtlijnen staat in het Convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Dit convenant ligt op de schooladministratie ter inzage of is te downloaden van www.omo.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.