Ziekte en verzuim

Als uw zoon of dochter ziek thuis blijft, geeft u dit tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch door aan de administratie via telefoonnummer: 0492 – 79 20 92. Wanneer wij om 9.00 uur nog niets gehoord hebben ten aanzien van de afwezigheid, nemen wij contact met u op.

Op de dag dat een leerling weer naar school komt, neemt hij/zij het daarvoor bestemde formulier mee, ingevuld door 1 van de ouders.

Bij een afspraak met de dokter, tandarts, ziekenhuis, etc. leveren leerlingen minimaal 1 dag van tevoren, de zogenaamde groene kaart in bij de administratie. Dit formulier ligt bij de administratie of download u via deze link.

Je kunt natuurlijk ook onder schooltijd ziek worden of gewond raken. Als uw zoon/dochter op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij Co-time. Samen met de manager onderwijs wordt er besloten of de leerling naar huis mag en wordt er contact opgenomen met de ouders. Als wij geen gehoor krijgen, blijft de leerling op school. Als uw zoon/dochter thuis gearriveerd is, vragen wij of u naar school wilt bellen, zodat wij weten dat de leerling veilig thuis is aangekomen.

Verlofaanvraag

Een verzoek om buitengewoon verlof zal in principe niet worden geweigerd. Denk aan omstandigheden als een sterfgeval, een huwelijk in de naaste familie, ernstige ziekte van een ouder, etc. Verlofaanvragen dienen schriftelijk door één van de ouders aangevraagd te worden, ten minste één dag van tevoren. De formulieren liggen bij de administratie op school of download u via deze link. De manager onderwijs beoordeelt of de aanvraag wordt goedgekeurd.

Hebt u vragen over leerplicht of verlof? Neem dan contact op met de manager onderwijs (0492 – 792092) van de school of tot de leerplichtconsulent van de Gemeente Helmond (0492 – 587095).

Het verzuim op school wordt  bijgehouden in Magister. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan leiden tot het opmaken van een proces verbaal. Het komt voor dat leerlingen te laat op school komen. Wij zijn als school verplicht om bij frequent te laat komen van een leerling de leerplichtambtenaar daarvan in kennis te stellen