Skip to content

Veiligheid op school

Veiligheid op school

Zoeken

We streven naar een school waar alle leerlingen en personeelsleden op een prettige manier met elkaar omgaan en iedereen zich geborgen en veilig voelt. In alle leerjaren wordt onder andere in de mentorlessen aandacht besteed aan kennis maken met elkaar, elkaar te leren respecteren en normale omgangsvormen te hanteren.

Schoolvertrouwenspersoon
Elke leerling die bedreigd, gediscrimineerd of gepest wordt of last heeft van opdringerig, gewelddadig of ongewenst seksueel gedrag van een medeleerling of personeelslid kan een beroep doen op de schoolvertrouwenspersoon. De eerste stap blijft natuurlijk die naar de mentor, maar durft, kan of wil een leerling dat niet, dan kan hij rechtstreeks contact opnemen met de schoolvertrouwenspersoon. Die zal het probleem altijd serieus nemen, gaat er vertrouwelijk mee om en zorgt mogelijk -en in overleg met de melder- voor bemiddeling of verwijzing naar bijvoorbeeld de klachtencommissie of extern vertrouwenspersoon.

De school heeft een interne vertrouwenspersoon die u kunt benaderen voor problemen van vertrouwelijke aard. U kunt hiervoor terecht bij mevrouw G. Crommentuijn. Zij is bereikbaar via de algemene contactgegevens van de school of per e-mail.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.