Skip to content

Onze eerste leerling met een SVA2-certificaat!

Onze eerste leerling met een SVA2-certificaat!

Zoeken

Op 3 juni heeft Alexandra, leerling van Praktijkschool Helmond, het certificaat SVA2 (Scholing Voor Arbeid) behaald. Een geweldige prestatie, als eerste leerling op onze school. 

Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs hebben talenten en kwaliteiten die waardevol zijn voor werkgevers. Scholing Voor Arbeid (SVA) biedt certificeringstrajecten voor deze jongeren. Door het volgen van SVA-cursussen bereiden ze zich stapsgewijs voor op arbeid. Zo kunnen zij zich certificeren voor aantoonbare vaardigheden die nodig zijn om een plek te verwerven op de arbeidsmarkt. De SVA-certificaten worden in samenwerking met de scholen en het beroepenveld opgesteld en zijn geënt op de landelijke MBO-kwalificatiestructuur. Daardoor sluiten ze qua niveau en inhoud aan bij de jongeren, de vereisten van de branche en de werkzaamheden die door werkgevers gevraagd worden. Er zijn verschillende certificerende trajecten in de sectoren techniek, groen, zorg & welzijn en economie & handel. In de certificering wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding. Bij certificering voor SVA 1 ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding. Het leren van specifieke vakkennis en vaardigheden binnen een interne schoolstage staat centraal. Het opleidingstraject voor een SVA 1 certificering speelt zich af op de school. In een SVA 1 traject kunnen leerlingen (nog) niet individueel stage lopen en de instructie wordt onder leiding van docenten gegeven.

Scholing Voor Arbeid 2

Bij certificering voor SVA2 ligt het accent op arbeidstoeleiding. De leerling gaat minimaal 30 werkdagen op individuele stage in een externe arbeidsorganisatie. Het examen wordt afgenomen in de beroepspraktijk door de docent/stagebegeleider en een examinator van het SVA-examenbureau.  Uiteraard is sprake van onafhankelijke examinering. SVA is een kwaliteitskeurmerk: leerlingen die een certificaat behalen, beheersen die vaardigheden en die kennis die nodig zijn om als assisterend werknemer te functioneren. De examinering kan na een interne stage (SVA1) of na een externe stage (SVA2) plaatsvinden. Ook ontwikkelen we maat werktrajecten voor leerlingen die vanwege hun beperkingen niet alle vaardigheden beheersen, maar wel een deel van deze vaardigheden zich eigen kunnen maken.

Alexandra, wij zijn trots op jou!

Info

Delen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.