Skip to content

Onze school

Onze school

Zoeken

De Praktijkschool Helmond is een middelbare school in het hart van Helmond, een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. We hebben als missie om alle leerlingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap zo goed mogelijk toe te rusten op een passende plek in de maatschappij. Een groot deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk (begeleide of vrije arbeid). Een klein deel vervolgt zijn weg via het entreeonderwijs naar arbeid of het MBO.

Uiteraard kijken wij naar voortdurend naar ieders specifieke mogelijkheden. Wat ons kenmerkt? Kleinschaligheid. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om veel extra aandacht te besteden aan persoonlijke aandacht, veiligheid en het leer- en leefklimaat in onze school.

De Praktijkschool Helmond maakt deel uit van OMO Scholengroep Helmond, wat weer valt onder het bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Wij sluiten ons aan bij de centrale missie van Vereniging OMO, Koers 2023. Het Schoolplan 2018-2022 van OMO Scholengroep Helmond kent als titel Groei van Kwaliteiten en Ontwikkelingen.

Succeservaringen

Leerlingen die het praktijkonderwijs bezoeken hebben naast een cognitieve belemmering (lager dan gemiddeld IQ en een ruime leerachterstand) vaak negatieve ervaringen opgedaan op het gebied van leren. Daarnaast hebben zij meer dan gemiddeld moeite met het omgaan met het standaard leerproces en hebben zij vaak op sociaal vlak nog niet de juiste handvatten om zich staande te houden in de maatschappij.

Op Praktijkschool Helmond gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. We richten ons op het opdoen van succeservaringen om het positieve zelfbeeld te stimuleren en zich te kunnen ontwikkelen als individu. Dit doen we met veel praktische en betekenisvolle opdrachten waarbij theorie en praktijk aan elkaar worden gekoppeld en sociaal-maatschappelijke competenties aan bod komen. Ook de samenwerking met ons netwerk van bedrijven, verenigingen en andere organisaties in de omgeving speelt een belangrijke rol, en maakt ons onderwijs uniek. Omdat iedere leerling bij ons op school er toe doet, verdient ieder zijn eigen plan. Hierbij staan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling centraal en wordt samen met leerling en ouders het onderwijs vorm gegeven.

Onze school kenmerkt zich door een prettig pedagogisch klimaat waarin leerlingen zichzelf mogen zijn. Wij zien dit als basisvoorwaarden voor kinderen om zich als individu te kunnen ontwikkelen en tot leren te kunnen komen. Vanuit deze basis begeleiden wij leerlingen naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij. Door deze doelstellingen en de aanpak van het praktijkonderwijs komen leerlingen in werk terecht dat echt bij ze past. Daarom kunnen we met trots zeggen: praktijkonderwijs werkt!

Kernwaarden

Onze school speelt in op de verschillen tussen jongeren. Wij proberen op onze school rekening te houden met de verschillen tussen jongeren. Elke jongere is naar onze mening uniek en verdient daarom ook de juiste aandacht. Dit betekent dat wij proberen passend onderwijs te bieden aan elke jongere.

Onze school wordt gekenmerkt door een krachtig pedagogisch klimaat.
Binnen onze school proberen wij het zelfvertrouwen van de jongeren te versterken. Ook proberen wij de jongeren te laten samenwerken met leeftijdsgenoten en volwassenen. Dit alles met als doel de jongeren zich zo zelfstandig mogelijk te latenontwikkelen.

Onze school als effectieve school.
Wij willen ouders/verzorgers laten zien wat wij de jongeren bieden. Daarom nodigen wij de ouders/verzorgers twee keer per jaar uit om samen met de mentor de ontwikkelingen van de jongeren te bespreken.

Onze school wil intensief samenwerken met ouders/verzorgers.
Op onze school zijn alle ouders/verzorgers welkom. Graag praten wij met u over de school, onze omgeving en de jongeren. Om de jongeren goed onderwijs te kunnen bieden zijn ouders/verzorgers uitermate belangrijk. Wij willen alle ouders/verzorgers uitnodigen om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, de dagelijkse gang van zaken op school en de medeverantwoordelijkheid in de opvoeding en begeleiding van de jongeren.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.