Skip to content

Overeenstemming Campus De Braak, onze nieuwe school!

Overeenstemming Campus De Braak, onze nieuwe school!

Zoeken

Vanmorgen bracht de gemeente het nieuws naar buiten: er is overeenstemming bereikt onder alle partners van Campus De Braak over de multifunctionele sportaccommodatie. Het persbericht van de gemeente is te vinden onder de nieuwe visuals van de architect. In dit prachtige complex komt onze nieuwe school; de verhuizing zal plaatsvinden in 2024.

In dit complex komt niet alleen onze school, maar ook Helmond Sport, de amateurclub SV De Braak en enkele andere partijen, maar ook alle sportfaciliteiten van het Dr. Knippenbergcollege. Hoe mooie is het, dat onze leerlingen straks leren en groeien in deze inspirerende omgeving!

Het oorspronkelijke plan is aangepast en nu naar ieders tevredenheid. Wij zijn blij dat we de ambitie hebben kunnen vasthouden, met dit mooie resultaat. Onze leerlingen en personeelsleden verdienen het! Het woord is nu nog aan de gemeenteraad.

Onder de visuals van de architect het persbericht van de gemeente Helmond.

Persbericht: Campus De Braak een stap dichterbij 

In 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om het sterk verouderde sportpark De Braak, samen met partners in de stad, om te bouwen tot Sport en Beleefcampus De Braak. Met deze campus willen zij de stad Helmond – en in het bijzonder de drie aangrenzende wijken – een sociale en sportieve impuls geven. Een campus die groei mogelijk maakt: in persoonlijke ontwikkeling, in een gezonde leefstijl, in het samen doen en in het elkaar ontmoeten. De nieuw te bouwen multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding. De verwezenlijking van deze droom dreigde eerder dit jaar vroegtijdig stuk te lopen.

In opdracht van de gemeenteraad heeft het college vervolgens een ultieme poging gedaan om de realisatie van de MFSA vlot te trekken en te komen tot nieuwe afspraken met alle betrokken partijen, inclusief Helmond Sport, zodat alsnog de Sport en Beleefcampus mét alle partners nog binnen handbereik zou komen. Onder leiding van de onafhankelijk procesbegeleider, de heer Van Merrienboer, zijn de afgelopen periode veel gesprekken gevoerd om te bezien of de verschillen van inzicht tussen partijen overbrugd konden worden en het project met alle partners door kon gaan.

Wij zijn enorm blij en trots dat het gelukt is om met alle partners tot een gedragen oplossing te komen. Het voorliggende ontwerp vormt een gedragen en stevig fundament voor het verwezenlijken van onze droom. Alle partners zijn enthousiast over het ontwerp – dat in veel opzichten zelfs beter is dan het vorige ontwerp. De overeenstemming die nu gevonden is, draagt wel een prijs: alle partijen hebben offers moeten brengen; in ambities, in de uitvoering van hun programma, in financiële of in andere zin. De aanvullende afspraken met Helmond Sport zorgen ervoor dat Helmond Sport een duurzame partner in de exploitatie van de MFSA is en blijft.

De nieuw te bouwen MFSA met Buitenruimte, waar onderwijs, gezondheid, amateur- en professioneel voetbal en andere sporten elkaar vinden, is de plek die zorgt voor aantrekkingskracht en verbinding en komt hiermee weer een stap dichterbij. De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over het voorstel om hier een besluit over te nemen.

Info

Delen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.