Skip to content

Architecten Sport- en beleefcampus De Braak bekend

Architecten Sport- en beleefcampus De Braak bekend

Zoeken

Na een Europese aanbestedingsprocedure hebben gemeente Helmond en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), de vereniging waar ook Praktijkschool Helmond bij hoort, de architecten geselecteerd voor de multifunctionele sportaccommodatie en de buitenruimte van Campus De Braak. Het team van architecten bestaande uit MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD is gekozen op basis van hun onderscheidende ontwerpvisie. Daarin gaan gebouw en landschap in elkaar op tot een herkenbaar én groen icoon. Zoals bekend wordt Praktijkschool Helmond straks gehuisvest in de multifunctionele sportaccommodatie.

In de multifunctionele sportaccommodatie komt een aantal functies samen: het stadion als thuisbasis voor Helmond Sport, onderwijshuisvesting voor de Praktijkschool Helmond, een NOC*NSF sporthal, enkele gymzalen, de accommodatie voor de amateurvoetballers van Helmondia en Mulo en voor JvdI De Fysioclub. Belangrijk onderdeel van de opdracht is het landschapsontwerp van de campus. Naast de geplande sportvelden is er ruimte voor individuele sport en ontspanning, parkeren en een schoolplein.

Iconisch gebouw
In de visie van het architectenteam, waarin architecten en landschapsarchitecten samenwerken, is het gebouw een opvallend icoon en vormt het één geheel met het omliggende park. Aan de beide lange zijden van het stadion zijn verschillende functies geclusterd. Deze combinaties van functies versterken elkaar, maar er is ook voldoende aandacht voor de eigen identiteit van de verschillende organisaties. Aan de ene zijde zijn de Praktijkschool, de ruimtes en hoofdtribune van Helmond Sport en De Fysioclub geclusterd. En aan de andere zijde de sporthal en amateurvoetbalaccommodatie. Hiermee ontstaat ruimte om een gebouw met twee ‘gezichten’ te ontwerpen. Een expressief gebouw dat aan alle zijden aantrekkelijk en levendig is.

Groene ontmoetings- en recreatieplek
Rondom de multifunctionele sportaccommodatie stelt het architectenteam voor om de campus zoveel mogelijk te vergroenen. Veel groen is belangrijk vanwege klimaatadaptatie en hittestress. Het landschap is daardoor beter in staat om hevige stortbuien of langere periode van hitte of droogte op te vangen. Het gebouw is daarom geïntegreerd in het groene landschap. Dankzij de sterke samenhang tussen gebouw en landschap ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld terrassen en wandel- en trimpaden met elkaar te verbinden. Deze samenhang creëert ook levendigheid rondom het gebouw. Een belangrijk aandachtspunt omdat Sport- en beleef Campus De Braak een toegankelijke plek moet worden waar bewoners van de omliggende wijken graag naar toe komen. In de visie van de architecten wordt daarom een verbinding tussen de campus en de directe omgeving gecreëerd. Zo kan Campus De Braak een vanzelfsprekende ontmoetings- en recreatieplek worden voor alle Helmonders.

Van visie naar voorlopig ontwerp
De impressie is een eerste uitwerking van de visie waarmee het architectenteam de opdracht heeft verworven. De komende maanden zullen de architecten in nauwe samenwerking met gemeente Helmond, OMO en andere partners de visie uitwerken tot een voorlopig ontwerp. Dat is naar verwachting begin 2020 klaar. MoederscheimMoonen Architects, FaulknerBrowns Architects en CULD zijn thuis in de wereld van sport, onderwijs en landschap en maakten eerder enkele spraakmakende projecten in Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe trainingsfaciliteiten en de Academy voor Feyenoord in Rotterdam, Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en de High Tech Campus in Eindhoven.

Over Sport- en beleef Campus De Braak
Samen met haar partners OMO Scholengroep Helmond (Dr.-Knippenbergcollege, Praktijkschool Helmond), Helmond Sport, JvdI De Fysioclub en de amateurverenigingen Mulo en Helmondia, werkt gemeente Helmond aan de herontwikkeling van sportpark De Braak. Daarnaast zijn andere (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties betrokken. De komende jaren moet het terrein uitgroeien tot een dynamische Sport- en beleefcampus waarbij onderwijs, gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. In 2024 is de campus klaar.

Meer informatie over Campus De Braak is te vinden op www.campusdebraak.nl.

Info

Delen!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.