Schoolregels
 • alle lessen volgens lesrooster zijn voor iedereen verplicht;
 • als je te laat in de les komt wordt dat geregistreerd. Bij frequent te laat komen wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld;
 • fietsen en bromfietsen zet je op slot in het fietsenrek. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal;
 • na schooltijd is het verboden om in de buurt van de school te blijven hangen;
 • tijdens de lessen mag je, zonder toestemming, niet in de hal of gangen komen;
 • tijdens de lessen draag je, indien nodig, speciale werkkleding;
 • tijdens de uren test- en trainingscentrum is het dragen van veiligheidsschoenen verplicht;
 • Tijdens de praktijklessen is het verplicht om dichte schoenen te dragen;
 • als je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij de daarvoor aangewezen persoon;
 • beschadigingen aan meubels, inventaris of gebouw moeten worden betaald door degene die deze heeft veroorzaakt;
 • op school mag niet worden gerookt;
 • eten en drinken is alleen in de pauzes toegestaan;
 • sieraden, piercing, enz. kunnen gevaarlijk zijn bij bepaalde lessen.tijdens die lessen moet je ze afplakken of verwijderen;
 • het is toegestaan voor leerlingen om in leslokalen met toestemming van het personeel, eigen geluidsdragers, zoals een ipod, mobiel of device te gebruiken. In de lessen worden telefoons in de daarvoor bestemde bakjes gelegd. Tijdens pauzes is het toegestaan om in de aula gebruik te maken van eigen geluidsdragers, mits er gebruik wordt gemaakt van oordopjes. Er mogen zonder toestemming van het personeel geen foto's, geluid- of beeldopnames worden gemaakt en/of beelden die de privacy van anderen schenden. Bij overtreding van deze regels gelden er sancties. Iedere leerling kan gebruik maken van, of gebeld worden via de telefoon van school;
 • persoonlijke spullen moeten veilig worden opgeborgen in de eigen locker. De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van de leerling.

Rondom de school:

 • De school accepteert geen geweld, geen bezit van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen, geen alcohol of drugs en geen enkele vorm van bedreiging of afpersing.
 • De school is verplicht om zaken die in Nederland bij wet verboden zijn te handhaven en bij overtreding melding te maken bij de autoriteiten.

Wij hechten als school speciaal aan de volgende gedragsregels:

 • geen racistische en discriminerende taal gebruiken;
 • niet schelden/pesten of daar aan meedoen;
 • van elkaar en van andermans eigendommen afblijven;
 • passende kleding dragen binnen.