Ouderbijdrage

In overleg met de ouderraad en de medezeggenschapsraad wordt elk jaar de ouderbijdrage vastgesteld. Dit is een vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor u aan het begin van het schooljaar een overeenkomst ontvangt. Van deze ouderbijdrage organiseren wij buitenschoolse activiteiten. De activiteiten hebben als doel de sfeer en leefbaarheid op school voor de leerlingen te verhogen. Naast leren is er ook veel aandacht voor sociale en culturele activiteiten. Daarbij willen wij leerlingen de gelegenheid geven kwaliteiten die ze hebben op andere manieren dan in de lessituatie te laten zien.

De ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten van de organisatie grotendeels te dekken. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten:

  • Introductie;
  • Kerstactiviteit;
  • Voorjaarsfeest;
  • Eindejaarsactiviteiten;
  • Sportweek;
  • Schoolmarkt;
  • Schoolverlatersavond;
  • CJP-pas;

Indien u besluit de vrijwillige ouderbijdrage niet te betalen, kan uw zoon/dochter uitgesloten worden van deelname aan bepaalde activiteiten. Indien het geldende tarief voor een bepaalde activiteit betaald wordt, kan uw zoon/dochter alsnog deelnemen.