Gezonde school
De centrale missie van alle OMO - scholen is leerlingen van 12 tot en met 18 jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en zorgzame begeleiding voor te bereiden op vervolgonderwijs en arbeid met in het verlengde daarvan een plaats in de maatschappij. Naast kwalitatief, innovatief en onderscheidend onderwijs vindt de OMO Scholengroep Helmond een gezonde leefstijl met gezonde voeding een belangrijk onderdeel van deze missie.

U kunt het voedingsbeleid hier inzien.