OMO

Praktijkschool Helmond is onderdeel van de OMO Scholengroep Helmond. Samen met het Carolus Borromeus College en het Dr.-Knippenbergcollege en het Vakcollege Helmond vormen wij een samenwerkingsverband, de OMO Scholengroep Helmond. De rector (bovenschools directeur) van de drie scholen is de heer J.H. Schapenk, die tevens directeur is van het Vakcollege Helmond. De OMO Scholengroep Helmond valt op haar beurt weer onder het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).

De rector heeft de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de school. Hij rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector. De voorzitter van de raad van bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manier bereiken.

Ons Middelbaar Onderwijs
Spoorlaan 171
Postbus 574
5000AN Tilburg
t. 013-5955500
e. bestuur@omo.nl

Jaarverslag
Het online jaarverslag van OMO geeft een overzicht van de ontwikkelingen bij de vereniging in 2017.