Directie en afdelingsleiders
Functie Naam Email
Manager Onderwijs Mevrouw M. Verhees Mail
Afdelingsleider De heer J. Jacobs Mail
Afdelingsleider De heer P. van den Broek Mail
Zorgcoördinator
Functie Naam Email
Zorgcoördinator Mevrouw M. Stappers Mail
Zorgcoördinator De heer S. Dahmani Mail
Contextueel begeleider (voorheen vertrouwenspersoon)
Functie Naam Email
Contextueel begeleider Mevrouw M. Stappers Mail
stagebegeleiders
Functie Naam Email
Stagebegeleider De heer P. Verhees Mail
Stagebegeleider Mevrouw S. Evren Mail
Overige
Functie Naam Email
Orthopedagoog Mevrouw M. Coolen Mail